Regulamentul de participare la tombola organizată de hbpeko-fabrica de sapun, intitulata TOMBOLA DE IARNA
 

Art 1 Organizarea tombolei


Organizatorul tombolei este societatea S.C. hbpeko distribution SRL, cu sediul în Romania , Bdul Timisoara, nr 104E, sector 6, Bucuresti; Pct de lucru- Arteca Jilava, sos. Giurgiului, Nr 33A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/15134/2006, cod unic de înregistrare: RO19040316, reprezentată legal de către Monica Popescu.

TOMBOLA DE IARNA se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Tombolei și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-urilor www.hbpeko.ro si www.hbpeko-fabricadesapun.ro sau direct la standul hbpeko- Galeria Comerciala Carrefour Militari.Prin participarea la prezenta Tombolă, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.


Art. 2. Perioada de desfășurare a tombolei

Perioada de desfăşurare a Tombolei este cuprinsă între data de 01.12.2018, ora 00:00 și data de 19.01.2018, ora 17:00 a.m., în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.


Art 3. Drept de participare

3.1. La Tombola pot participa persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, persoane juridice cu domiciliul/reședința în România, care au achizitionat produse de la standul hbpeko-Galeria Comerciala Carrefour Militari și își înscriu datele complete cerute în formularul de participare.

3.2. Participarea la această Tombola implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Tombola, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, varsta) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiilor.

3.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Tombolei.

3.3. Nu pot participa la această tombolă angajații hbpeko distribution (“Organizator”) și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).


Art.4. Mecanismul de desfășurare a Tombolei. Eligibilitate.


4.1. Tombola constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate la art. 5 din Regulament.
4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru a avea posibilitatea de a câștiga unul dintre premii sunt:

–          Persoana înregistrată la Concurs (Tombola de iarna) să cumpere cel putin un produs de la standul hbpeko -Galeria Comerciala Carrefour Militari;

–          Să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți;

–          Toate câmpurile din formular sa fie completate corect cu datele solicitate de către Organizator. Formularele completate parțial  sau incorect completate nu vor fi introduse în program pentru extragere.

4.3 Toti participantii care respectă cele de mai sus sunt înscrisi automat în Concurs (la Tombola de iarna), putând participa la tragerea la sorți- on line www.TrageriLaSorți.ro

4.4 Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantul trebuie să fi completat nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, varsta pe talonul de participare. În acest sens, toti participantii care respectă condițiile de participare sunt înscrisi gratuit și automat la Tombola de iarna în momentul completării datelor solicitate de către Organizator, în conformitate cu cele menționate în prezentul regulament.

4.5. Un participant poate câștiga unul sau mai multe premiile puse in jos pe parcursul desfășurării concursului.

4.6. Fiecare participant poate câștiga premiul prin tragerea la sorti in data de 19.01.2019, ora 17, stand hbpeko- Galeria Comerciala Carrefour Militari.


Art.5. Premiile, valoarea și atribuirea lor.

5.1.1. În cadrul Tombolei de iarna, se vor acorda următoarele premii:


·         Marele premiu – Masina de spalat rufe frontala SAMSUNG WW80J5345FW/LE, 1200 RPM, 8 kg, A+++- 1 bucata. Valoarea comercială – 1,599,9 lei x 1=1599,9 lei. Acest produs este expus pe site-ul https://altex.ro/masina-de-spalat-rufe-frontala-samsung-ww80j5345fw-le-1200-rpm-8-kg-a/cpd/MSFWW80J5345FW/


Aspirator Sprintus
– 1 bucata. Valoare comercială: 550 lei x 1 =.550 lei Acest produs este expus pe site-ul  https://www.servexpert.ro/echipamente-curatenie/aspiratoare-profesionale-sprintus/aspirator-profesional-uscat-printus-ares

și

Set complet curatenie CLICK'N TWIST cu galeata si mop– 1 bucata. Valoare comercială: 229 lei x 1 = 229 lei. Acest produs este expus pe site-ul  https://www.servexpert.ro/ustensile-curatenie/mopuri-profesionale_curatenie/set-complet-curatenie-click-n-twist-cu-galeata-si-mop


·- Pachete de curatenie- 20 buc. Valoare comercială: 20 x 50 lei. Acest produs este expus pe site-ul https://hbpeko.ro5.1.2. Pentru clarificare, costurile adiționale efectuate de către câștigatori, inclusiv impozitul datorat pe venitul realizat de câștigator prin acordarea premiului, nu vor fi suportate de către Organizatorul Tombolei.

5.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite prin contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii, după cum nu este permisă, în nici-o situație, cedarea către unul sau mai multi terți a dreptului la premiul câștigat.

5.2. Desemnarea câștigătorillor Premiilor:

5.2.1. Desemnarea Participanților câștigatori ai Premiilor se va face prin tragere la sorți in evenimentul organizat de hbpeko distribution la data de 19.01.2019, ora 17, la Galeria Comerciala Carrefour Militari, ora 17, prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro

5.2.2. Ulterior validării câștigătorilor, numele acestora vor fi anunțate prin afișare pe pagina de concurs a Organizatorului, din site-ul www.hbpeko-fabricadesapun.ro și în pagina oficiala de Facebook –hbpeko distribution

5.2.3.. Informațiile legate de aceste extrageri le sunt disponibile Participantilor timp de 30 de zile de la data extragerii, pe site-ul și în pagina de facebook a Organizatorului.

5.2.4. Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătorilor sau care n-au putut fi transmise câștigătorilor din cauza imposibilității de a fi contactate, din motive independente de Organizator, se consideră nealocate.

5.2.5. În cazul în care Participantul câștigător care-și revendică un Premiu întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului câștigat, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la modalitatea de intrare în posesie a acestuia.

Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigator a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.

5.2.6. Premiile vor fi acordate de către  hbpeko distribution srl, în calitatea sa de Organizator, participantilor câștigători ai Tombolei, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va face astfel:

–          La standul Organizatorului hbpeko- Galeria Comerciala Carrefour Militari

–          Sau, la alegerea fiecărui Câștigător, prin Curier rapid, cu plata ramburs a taxelor de transport (efectuată de către Câștigător).

5.3.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Tombolă.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.3.2. hbpeko distribution are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Tombolă, va atrage anularea înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.Art.6. Confidențialitatea și protecția datelor personale.

6.1.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmeaza:

– în scopul validării Câștigătorului ;

– precum și în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;

6.1.2 Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:

–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la această Tombolă și maxim 30 de zile după extragerea finală (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații);

–          Până în momentul în care participantul solicită în scris, la adresa datepersonale@hbpeko.ro, încetarea prelucrării/ștergerea datelor sale.


6.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a regulamentului (U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date ,in special cele cu privire la:

1. DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre hbpeko distribution srl. ;

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

3. DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

5. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre hbpeko distribution srl., catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

7.DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

8.DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

9.DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre hbpeko distribution srl. la adresa din sos Giurgiului, Nr 33A, Jilava, Ilfov sau pe e mail office@hbpeko.ro

De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al hbpeko distribution srl respectiv adresa din sos Giurgiului, Nr 33A, Jilava, Ilfov sau pe e mail datepersonale@hbpeko.ro

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, hbp eko distribution srl. A va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.


Art. 7. Litigii

7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu Tombola, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.
7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. Dupa deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente.


Art.8. Diverse

8.1. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Dacă, din orice motiv, această Tombolă nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Tombolei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Tombola. În cazul în care Tombola încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei de desfășurare a Tombolei, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Tombolei.

8.3. Regulamentul acestei Tombole este gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau participant, pe pagina de internet a Organizatorului, www.hbpeko.ro; www.hbpeko-fabricadesapun.ro. Conținutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Tombolei.


Art.9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.


Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.


Organizator

S.C.HBPEKO DISTRIBUTION SRL

Prin Administrator,

Monica Popescu